Welcome

Mọi thứ bất thuận chỉ là thử thách

Mọi thứ bất thuận chỉ là thử thách! Phải bước qua được thử thách thì mới tiến lên được!
Phải đối diện mọi thứ thì mới mạnh mẽ hơn.
Lúc này nhớ lời Sư Phụ dặn “khi cần thiết phải biết cắt bỏ kể cả ngón tay của mình, nếu như nó nguy hại cho cơ thể”
Khởi nghiệp
Lập nghiệp
Con đường kinh doanh bất kể ngành nào cũng cả trăm ngàn vạn khó khăn
Nên phải học cách lì lợm và cứng rắn
Sân chơi này không phù hợp với những người uỷ mị và yếu đuối
Khi tôi bước ra đời không 1 ai hướng dẫn, chỉ dạy! Những kiến thức học được là từ trải nghiệm & trả giá rất nhiều lần & rất mất thời gian.
Đó là lý do tôi muốn các em tôi ko té vào những vết tôi đã từng!
Tôi chọn em là những người có tâm thức tốt lành! Có sự siêng năng, có sự năng động!
Nhưng những người đứng vững thì phải đòi hỏi nghị lực, sắt đá, và cả đam mê!
Tôi đã từng là người rất cảm tính, rất nông nổi, rất bồng bột
Và tôi học cách xem nhẹ mọi thứ trên đời này, để mà chai lì, để mà phấn đấu
Và phải giữ niềm tin về sự thành công ở tương lai.
2021-07-20
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới