Welcome

Kính gửi các bạn trên f từ lâu xuất hiện môt f mang tên Nguyễn thế Tường và ảnh của tôi

Kính gửi các bạn: trên f từ lâu xuất hiện môt f mang tên Nguyễn thế Tường và ảnh của tôi. Gần đây lại thêm một f nữa cũng thế, nhưng ảnh đại diện ẩn. Xin thưa: tôi chỉ có môt f duy nhất là Tường Nguyễn Thế, ảnh đại diện chân dung bán thân đội mũ phớt và 2 bông hoa zành zành trắng. Nay kính báo
2021-04-06
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *